Menade du?

  Tid

  Klocka med spiral Gammal och ung hand Standard World Time Zones

  Förkortningar

  • UTC - Coordinated Universal Time [temps universel coordonné] (Koordinerad universell tid)
  • GMT - Greenwich Mean Time
  • PDT – Pacific Daylight Time
  • PST – Pacific Standard Time
  • CEST - Central European Summer Time

  • EST - Eastern Standard Time
  • EDT - Eastern Daylight Time
  • DST - Daylight Saving Time
  • CET - Central European Time
  • MET - medeleuropeisk tid

  • AM - Ante Meridiem (before midday)
  • PM - Post Meridiem (after midday)
  • AD - Anno domini
  • BC - Before Christ
  • BCE - Before Common Era
  • BP - Before Present ()

  • JIT - Just In Time
  Tecken för evighet

  Specialtecken

  Logotyp för FA - Font Awesome

  Namn och kodpunkt för ikoner från Font Awesome 4.7.0 (den sista versionen som var helt gratis)

  • fa-clock-o
  • fa-history

  Statuskoder från HTTP

  • 408Request Timeout
  • 504Gateway Timeout
  UNIX timestamp Riddare på väg Vikingar

  Typer

  Ord

  Linjer

  Relativitetsteorin

  Fenomen

  Time square

  Platser

  Problem

  • Tidsskillnad

  Enheter

  • Ljusår
  Tidsmaskin

  Fordon

  Kugghjul i urverk Pomodoro timer Tidskriftssamlaren Fjälla från IKEA Tidskapsel Timstock

  Produkter

  Viktiga papper

  • Estimat

  Kända personer

  • Johanna Hermann Lundberg
  Ikon med logotyp för Toggl

  Tjänster

  Ring fröken ur Everyday logotyp

  Applikationer

  Time Machine

  Program

  • Time Machine

  • Sommarsolstånd ()
  • Vintersolstånd ()
  Tavla av Salvador Dali

  Citat

  Tiden flyger
  Tiden går
  Tiden går långsammare när man har tråkigt
  Tid är allt vi har
  Tid är den fjärde dimensionen
  Tid är relativt
  You don't get old, you just get older

  Ordspråk

  Tid är pengar
  Sedlar

  Liknande

  Kalenderdag det är alla dagar som finns i månaden.

  • Sekund
  • Minut
  • Timme
  • Dygn
  • Vecka
  • Månad
  • Kvartal
  • År
  • Decennium
  • Sekel
  • Millennium

  Standardisering

  ISO 8601

  Tagg i HTML

  Dates: <time datetime="1914"> <!-- means the year 1914 --> <time datetime="1914-12"> <!-- means December 1914 --> <time datetime="1914-12-20"> <!-- means 20 December 1914 --> <time datetime="12-20"> <!-- means 20 December any year --> <time datetime="1914-W15"> <!-- means week 15 of year 1914 --> Date and Times: <time datetime="1914-12-20T08:00"> <!-- means 20 December 1914 at 8am --> <time datetime="1914-12-20 08:00"> <!-- also means 20 December 1914 at 8am --> <time datetime="1914-12-20 08:30:45"> <!-- with minutes and seconds --> <time datetime="1914-12-20 08:30:45.687"> <!-- with minutes, seconds, and milliseconds --> Times: <time datetime="08:00"> <!-- means 8am --> <time datetime="08:00-03:00"> <!-- means 8am in Rio de Janeiro (UTC-3 hours) --> <time datetime="08:00+03:00"> <!-- means 8am in Madagascar (UTC+3 hours) --> Durations: <time datetime="P2D"> <!-- means a duration of 2 days --> <time datetime="PT15H10M"> <!-- means a duration of 15 hours and 10 minutes -->

  Kod i HTML

  <input type="time"> UNIX timestamp

  UNIX timestamp med JavaScript

  Date.now() Testa här new Date().getTime() Testa här

  JavaScript

  performance.now() Testa här

  Formatera timme och minut med JavaScript

  new Date().toLocaleTimeString('sv-SE', {hour: 'numeric', minute: 'numeric'}) Testa här

  Sätt tidszon med PHP

  date_default_timezone_set('Europa/Stockholm')

  UNIX timestamp med PHP

  date('U')

  Variabler i PHP

  • $_SERVER['REQUEST_TIME']
  • $_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']
  Visa tabell
  format character Description Example returned values
  Day --- ---
  d Day of the month, 2 digits with leading zeros 01 to 31
  D A textual representation of a day, three letters Mon through Sun
  j Day of the month without leading zeros 1 to 31
  l (lowercase 'L') A full textual representation of the day of the week Sunday through Saturday
  N ISO-8601 numeric representation of the day of the week (added in PHP 5.1.0) 1 (for Monday) through 7 (for Sunday)
  S English ordinal suffix for the day of the month, 2 characters st, nd, rd or th. Works well with j
  w Numeric representation of the day of the week 0 (for Sunday) through 6 (for Saturday)
  z The day of the year (starting from 0) 0 through 365
  Week --- ---
  W ISO-8601 week number of year, weeks starting on Monday (added in PHP 4.1.0) Example: 42 (the 42nd week in the year)
  Month --- ---
  F A full textual representation of a month, such as January or March January through December
  m Numeric representation of a month, with leading zeros 01 through 12
  M A short textual representation of a month, three letters Jan through Dec
  n Numeric representation of a month, without leading zeros 1 through 12
  t Number of days in the given month 28 through 31
  Year --- ---
  L Whether it's a leap year 1 if it is a leap year, 0 otherwise.
  o ISO-8601 year number. This has the same value as Y, except that if the ISO week number (W) belongs to the previous or next year, that year is used instead. (added in PHP 5.1.0) Examples: 1999 or 2003
  Y A full numeric representation of a year, 4 digits Examples: 1999 or 2003
  y A two digit representation of a year Examples: 99 or 03
  Time --- ---
  a Lowercase Ante meridiem and Post meridiem am or pm
  A Uppercase Ante meridiem and Post meridiem AM or PM
  B Swatch Internet time 000 through 999
  g 12-hour format of an hour without leading zeros 1 through 12
  G 24-hour format of an hour without leading zeros 0 through 23
  h 12-hour format of an hour with leading zeros 01 through 12
  H 24-hour format of an hour with leading zeros 00 through 23
  i Minutes with leading zeros 00 to 59
  s Seconds, with leading zeros 00 through 59
  u Microseconds (added in PHP 5.2.2). Note that date() will always generate 000000 since it takes an integer parameter, whereas DateTime::format() does support microseconds. Example: 654321
  Timezone --- ---
  e Timezone identifier (added in PHP 5.1.0) Examples: UTC, GMT, Atlantic/Azores
  I (capital i) Whether or not the date is in daylight saving time 1 if Daylight Saving Time, 0 otherwise.
  O Difference to Greenwich time (GMT) in hours Example: +0200
  P Difference to Greenwich time (GMT) with colon between hours and minutes (added in PHP 5.1.3) Example: +02:00
  T Timezone abbreviation Examples: EST, MDT ...
  Z Timezone offset in seconds. The offset for timezones west of UTC is always negative, and for those east of UTC is always positive. -43200 through 50400
  Full Date/Time --- ---
  c ISO 8601 date (added in PHP 5) 2004-02-12T15:19:21+00:00
  r » RFC 2822 formatted date Example: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
  U Seconds since the Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT) See also time()

  UNIX timestamp med MySQL

  UNIX_TIMESTAMP() Sengångare Sengångare Sengångare

  Djur

  • Sengångare

  Färg för personlighet

  Logotyp för Dreamstime Logotyp för TIME4MIND

  Företag

  Spel

  • Words per minute (WPM)
  Filmen In time

  Filmer

  • In time ()
  • Ett veck i tiden ()

  Tv-serier

  • Vår tid är nu
  Peter Pan

  Barnprogram

  • Peter Pan
  Kugghjul i urverk Välklädd man i skjorta med fluga Kronos som äter Time square The New York Times logotyp Times logotyp Facetime logotyp

  Kuriosa

  Spinning pinwheel Spinning pinwheel Omslagslagsbild för albumet Millennium 2 av Markoolio Omslagsbild för albumet Mitt decennium av Magnus Uggla

  Externa länkar

  If time is money ATM is time machine Tidvatten Is It Worth the Time?

  Tid med UNIX

  Accessed timestamp [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]

  touch -a -t 201807101806 filename.extension

  Modified timestamp [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]

  touch -m -t 201807101806 filename.extension

  Accessed and modified timestamp [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]

  touch -a -m -t 201807101806 filename.extension

  RFC 2822

  date -R -r filename.extension

  AKUT - Ansikte Kropp Uttal Tid

  Ansikte
  Be personen att le. Om mungipan hänger. – Ring 112!
  Kropp
  Lyft armarna i 10 sekunder. Om en arm faller. – Ring 112!
  Uttal
  Om personen talar sluddrigt eller inte hittar rätt ord. – Ring 112!
  Tid
  Varje sekund är livsviktig. Vänta inte. – Ring 112!
  AKUT-testet

  Bra domän