Menade du?

  • Java är ett programmeringsspråk

  JavaScript

  Logotyp för JavaScript

  Förkortningar

  • JS - JavaScript
  • JSC - JavaScriptCore

  • JSON - JavaScript Object Notation

  • DOM - Document Object Model
  • XSS - Cross-site scripting
  • WYSIWYG - What You See Is What You Get
  • AJAX - Asynchronous JavaScript and XML
  • AMASS - AJAX Massive Storage System
  • XHR - XMLHTTPRequest
  • XDR - XDomainRequest
  • CORS - Cross-Origin Resource Sharing
  • JSSS - JavaScript-Based Style Sheets
  • ECMA - European Computer Manufacturers Association
  • HBS - Handlebars
  • LD - Linked Data
  • IIFE - Immediately-Invoked Function Expression
  • OLOO - objects linked to other objects

  Förkortningar

  • JSX - JavaScript XML

  Filändelser

  • .js
  • .jsx
  Logotyp för Open JavaScript Foundation

  Grupp

  Kommentarer

  // En kommentar /* En kommentar */

  Standardisering

  ISO/IEC 16262

  Typer

  • Vanilla javascript
  • Modern javascript
  • Omodern javascript
  Logotyp för JSON -

  Delar

  Logotyp för Coffee script

  Reserverade variabler

  • Får inte börja med en siffra (dock innehålla)
  • Får inte innehålla matematisk logik
  • Får inte innehålla punktion
  • Får inte innehålla mellanslag
  • Får inte vara window, open, location eller string

  • Javascript är versalkänsligt
  Var, let & const

  Typer variabler

  • var
  • let
  • const

  Värden

  • undefined
  • false
  • 0
  • Null

  Tal över 999999999999999934463 skrivs om till 1e+21

  Attribut för event i HTML

  • onblur
  • onclick
  • onerror
  • onfocus
  • onkeydown
  • onkeypress
  • onkeyup
  • onmouseover
  • onload
  • onmouseup
  • onmousedown
  • onsubmit

  Fler event från Apple

  • loadstart
  • canplaythrough
  • canplay
  • loadeddata
  • loadedmetadata
  • abort
  • emptied
  • error
  • stalled
  • suspend
  • waiting
  • pause
  • play
  • volumechange
  • playing
  • seeked
  • seeking
  • durationchange
  • progress
  • ratechange
  • timeupdate
  • ended
  • webkitbeginfullscreen
  • webkitendfullscreen

  Här kan du hitta ännu fler event

  Testning

  Logotyp för node.js Logotyp för Zepto Logotyp för Zepto JS Logotyp för jQuery Logotyp för Angular Logotyp för React Logotyp för Vue.js Logotyp för SVELTE

  Stora ramverk

  Logotyp för Zepto Logotyp för Zepto JS Logotyp för jQuery

  Liknande

  Ikon för Java Logotyp för Typescript

  Liknande namn

  Vanilj

  Kuriosa

  Tagg i HTML som visas när JavaScript inte är aktiverat

  <noscript>JavaScript är inte aktiverat</noscript>

  Avaktivera JavaScript för SafariiOS

  Ramverk

  Visa alla Logotyp för jQuery Logotyp för Angular Logotyp för React Logotyp för Vue.js Logotyp för Typescript Logotyp för Node Logotyp för NPM - Logotyp för Grunt Logotyp för Gulp Logotyp för Zepto Logotyp för Zepto JS Logotyp för JavaScript framework Knockout Logotyp för three.js Logotyp för Glimmer Logotyp för BABEL Logotyp för BABEL Logotyp för SVELTE Logotyp för Rollup.js Logotyp för Electron

  Plugins

  Funktioner

  • eval
  • indexOf
  • isNaN
  • join
  • length
  • parseFloat
  • replace
  • slice
  • splice
  • split
  • toString
  • getAttribute
  • setAttribute
  • dataset
  • querySelectorAll
  • offsetLeft
  • offsetTop
  • keyCode
  • tagName

  Attribut för JavaScript i HTML

  • defer
  • async

  Teckenuppsättning i Javascript

  document.characterSet Testa här

  Skapa ett element

  document.createElement('meta')

  Ovanliggande element

  .parentNode

  Flytta ett element framför ett annat

  parentElement = elementToMove.parentNode; siblingElement = parentElement.querySelector('.sibling-element'); parentElement.insertBefore(elementToMove, siblingElement);

  Bredd på element

  .offsetWidth

  Arbeta offline (utan internet)

  navigator.onLine

  Säker anslutning (med SSL)

  document.location.protocol Testa här

  Meddelanden

  document.write('Lorem ipsum') console.log('Lorem ipsum') Testa här console.table(['anders', 'andersson'], ['erik', 'eriksson'], ['sven', 'svensson']) Testa här alert('Lorem ipsum') Testa här

  Prompt

  prompt('title', 'message') Testa här

  Nuvarande URL

  location.href Testa här

  Ändra URL

  location = "//www.example.com" Testa här

  Historik

  Bakåt

  window.history.go(-1) Testa här

  Öppna nytt fönster

  window.open('//www.example.com') Testa här

  Operativsystem

  navigator.oscpu Testa här

  Webbläsare

  navigator.userAgent Testa här

  Mobil webbläsare

  /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) Testa här

  Språk

  navigator.language Testa här

  Cookies aktiverat

  navigator.cookieEnabled Testa här document.cookie Testa här

  Plugins aktiverat

  navigator.plugins.forEach(function(el, i) { alert(el); }); x = navigator.plugins.length; alert('Total plugin installed: ' + x); for (i = 0; i < x; i++) { alert(navigator.plugins[i].name); } Testa här

  Flash aktiverat

  navigator.mimeTypes ["application/x-shockwave-flash"]

  Java aktiverat

  navigator.javaEnabled Testa här

  Tillgång till internet

  navigator.onLine Testa här

  Random

  Random värde med JavaScript

  Returnera ett random nummer mellan 0 (inklusive) och 1 (exklusive).

  Math.random(); Testa här

  Mellan 0-10

  Math.floor(Math.random()*11) Testa här

  Random värde från array med JavaScript

  rand = myArray[Math.floor(Math.random() * myArray.length)];

  Random färg med JavaScript

  document.body.style.background = '#' + (Math.random().toString(16) + "000000").substring(2,8); Testa här

  Tid

  Datum

  Date() Testa här new Date() Testa här

  ISO

  new Date().toISOString() Testa här now = new Date(); now.getFullYear() + "-" + now.getMonth() + "-" + now.getDate() + " " + now.getHours() + ":" + now.getMinutes() + ":" + now.getSeconds();

  UNIX timestamp

  Date.now() new Date().now() new Date().getTime() Testa här

  UTC (oavsett tidszon)

  new Date().toLocaleDateString(); Testa här new Date().toLocaleTimeString(); Testa här hours = now.getUTCHours() minutes = now.getUTCMinutes() seconds = now.getUTCSeconds()

  Klocka kommer snart

  setInterval(function() { new Date.getHour() + ':' + new Date().getSeconds(); }, 1000) 00:00 Testa här

  Countdown kommer snart

  setInterval(function() {}, 1000) 10 Testa här Muspekare Muspekare

  Lyssnare på event

  element.onclick = doSomething element.addEventListener('click', doSomething, false)

  Typ av event

  event.type

  Förhindra event

  return false event.preventDefault() event.stopPropagation() void(0)

  Upplösning

  Fönster

  Höjd

  window.innerHeight Testa här

  Bredd

  window.innerWidth Testa här

  Skärmen

  Höjd

  screen.height Testa här

  Bredd

  screen.width Testa här

  Knapp på tangentbord

  event.key event.keyCode

  Knapp på mus

  Position på mus

  window.onmousemove

  Skärmen

  event.screenX event.screenY

  Fönster

  event.clientX event.clientY

  Klick med muselement

  event.target.tagName

  Touch

  event.touches[0].pageX event.touches[0].pageY

  Webbapplikationer

  window.navigator.standalone

  Riktning på enhet

  window.orientation Testa här

  Gyroskop

  Rörelse

  window.ondevicemotion

  Riktning

  window.ondeviceorientation

  GPS

  navigator.geolocation.getCurrentPosition() Testa här

  Dataset (HTML 5)

  element.dataset.key = 'Lorem ipsum'

  Web storage (HTML 5)

  localStorage.setItem(key, value) localStorage.getItem(key)

  Strict

  "use strict";

  Klasser på body

  document.getElementsByTagName('body')[0].classList

  Modifiera klasser på body

  this.body.classList.add('expanded'); this.body.classList.remove('expanded'); this.body.classList.toggle('expanded'); this.body.classList.contains('expanded');

  Protokoll

  document.location.protocol Testa här

  Ta bort element

  this.remove()

  Välj element

  document.querySelector('body')

  Retina

  window.devicePixelRatio Testa här

  Beräkna återstående tid för batteri

  navigator.battery.dischargingTime Testa här

  Teckenkod

  "a".charCodeAt(0)

  Valt option i select-element

  document.getElementsByTagName('select')[0].options[document.getElementsByTagName('select')[0].selectedIndex]

  .getBoundingClientRect()

  Lägg till Zepto med hjälp av JavaScript

  var script = document.createElement('script'); //script.type = 'text/javascript'; script.src = '//zeptojs.com/zepto.min.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

  Lägg till jQuery med hjälp av JavaScript

  var script = document.createElement('script'); //script.type = 'text/javascript'; script.src = '//code.jquery.com/jquery-latest.min.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

  Lägg till Zepto i parent head

  var stickyWallpaper = document.createElement('script'); stickyWallpaper.src = 'https://zeptojs.com/zepto.min.js'; window.parent.document.head.appendChild(stickyWallpaper);

  Lägg till jQuery i parent head

  var stickyWallpaper = document.createElement('script'); stickyWallpaper.src = '//code.jquery.com/jquery-latest.min.js'; window.parent.document.head.appendChild(stickyWallpaper);

  Skrolling

  window.pageYOffset Testa här document.body.scrollTop Testa här window.scrollY Testa här window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight); Testa här document.body.scrollHeight Testa här window.outerHeight Testa här document.height Testa här document.body.clientHeight Testa här

  Vibration

  navigator.vibrate(1000); Testa här

  Geolocation

  navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(pos){ var crd = pos.coords; console.log('Your current position is:'); console.log(`Latitude : ${crd.latitude}`); console.log(`Longitude: ${crd.longitude}`); console.log(`More or less ${crd.accuracy} meters.`); }, function(err) {alert(err)}); Testa här

  Audio

  navigator.mozGetUserMedia({video: false, audio: true}, function(mozLocalMediaStream) {alert(mozLocalMediaStream)}, function(err) {alert(err)}); Testa här

  Video

  navigator.mozGetUserMedia({video: true, audio: false}, function(mozLocalMediaStream) {alert(mozLocalMediaStream)}, function(err) {alert(err)}); Testa här

  Notiser

  Post message

  Fullscreen

  Clipboard

  Loop

  obj = document.querySelectorAll('img'); obj.forEach(function(el, i) { el.onclick = function() { alert(arr[i]); }; });

  Kärnor

  navigator.hardwareConcurrency Testa här

  Canvas

  canvas = document.createElement('canvas'); ctx = canvas.getContext('webgl') || canvas.getContext('experimental-webgl'); console.log(ctx.getSupportedExtensions()); Testa här Testa här

  GPU

  console.log(ctx.getParameter(ctx.RENDERER)); console.log(ctx.getParameter(ctx.VENDOR)); console.log(ctx.getParameter(ctx.getExtension("WEBGL_debug_renderer_info").UNMASKED_RENDERER_WEBGL)); console.log(ctx.getParameter(ctx.getExtension("WEBGL_debug_renderer_info").UNMASKED_VENDOR_WEBGL)); Testa här

  Aktivt element

  document.activeElement

  Klasser

  document.body.classList.add('class'); document.body.classList.remove('class'); document.body.classList.toggle('class'); document.body.classList.contains('class');

  Manipulera URL

  Encode URL

  will not encode @*/+

  escape()

  will not encode ~!@#$&*()=:/,;?+'

  encodeURI()

  will not encode ~!*()'

  encodeURIComponent()

  Nuvarande URL

  document.URL Testa här location.href Testa här location.origin Testa här location.hash Testa här location.host Testa här location.hostname Testa här location.href Testa här location.pathname Testa här location.port Testa här location.protocol Testa här location.search Testa här

  Första stilmallen

  document.styleSheets[0].href Testa här

  Exempel på test med regex i JavaScript

  new RegExp('ipsum','g').test('Lorem ipsum dolor') Testa här

  RamverktJsFiddle

  Sätt header för Javascript med PHP

  header('Content-Type: application/javascript'); header('Content-Type: text/javascript');

  Externa länkar

  Babels torn CodeCardCodingCards by Lingonsaft Logotyp för RxJS Logotyp för RxJS

  Editorer