URL

http

Förkortningar

 • URL - Uniform Resource Locator
 • URI - Uniform Resource Identifier
 • UED - Url Encoded Data

Liknande

 • URI

Statuskod från HTTP

 • 414Request-URI Too Long
Logotyp för cURL

Program

Punicode (xn--)

Kod

Tjänster

<protocol>//<hostname>:<port>/<pathname><search><hash> Snabela (@) Logotyp för Ruter &

urlencode

 • !%21
 • *%2A
 • '%27
 • (%28
 • )%29
 • ;%3B
 • :%3A
 • @%40
 • &%26
 • =%3D
 • +%2B
 • $%24
 • ,%2C
 • /%2F
 • ?%3F
 • %%25
 • #%23
 • [%5B
 • ]%5D
www.website.com

Delar

 • Protocol
 • Host
 • Pathname

Specialtecken

 • ,
 • /
 • ?
 • :
 • @
 • &
 • =
 • +
 • $
 • #

URL för att öppna en lokal fil i en webbläsareMac

file:///Users/<användare>/<fil>.html

Tagg för input HTML

<input type="url">

Nuvarande URL med Javascript

document.URL Testa här

Notera att domäner med svenska tecken görs om med punicode (xn--)

Nuvarande URL med Javascript

location.href Testa här

Notera att domäner med svenska tecken görs om med punicode (xn--)

Ändra URL med Javascript

location = "//www.example.com" Testa här

Ladda om nuvarande URL med Javascript

location.reload() Testa här

Javascript

encodeURI() Testa här decodeURI() Testa här

Javascript

encodeURIComponent() Testa här decodeURIComponent() Testa här

Javascript

element.src = URL.createObjectURL(blob) URL.revokeObjectURL(element.src)

Koda med PHP

urlencode();

Avkoda med PHP

urldecode();

Avkoda domän till unicode med PHP

idn_to_utf8('xn--skmotorn-n4a.se'); # sökmotorn.se

Koda domän till ASCII med PHP

idn_to_ascii('sökmotorn.se'); # xn--skmotorn-n4a.se

Variabler för nuvarande URL med PHP

$_SERVER['SERVER_NAME'] $_SERVER['REQUEST_URI'] $_SERVER['REDIRECT_URL']

Variabler i PHP

 • $_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URL']
 • $_SERVER['REDIRECT_SCRIPT_URI']
 • $_SERVER['SCRIPT_URL']
 • $_SERVER['SCRIPT_URI']
 • $_SERVER['REDIRECT_URL']
 • $_SERVER['REQUEST_URI']

Hämta headers från URL med PHP

get_headers('http://example.com', 1)

Hämta IP från URL med PHP

gethostbyname('example.com')

Importera funktion som används för att hämta parametrar i URL med React

import { useParams } from "core/routing";

Använd inte specialtecken

 • a-z
 • A-Z
 • 0-9
 • -
 • _
 • .

Webbplatser för kortare adresser

Exempel på hur man exkluderar en URL vid Google-sök

-site:youtube.com API

Teknik

IP

Protokoll

Visa en URL med Electron.js

win.loadURL('https://sökmotorn.se')

Externa länkar