Random

Pilar som byter plats (🔀) Mystery box från Super Mario

Förkortningar

  • RND - Random
  • RAM - Random access memory
Logotyp för FA - Font Awesome

Namn och kodpunkt för ikoner från Font Awesome 4.7.0 (den sista versionen som var helt gratis)

  • fa-random
  • fa-question

Random värde med JavaScript

Returnera ett random nummer mellan 0 (inklusive) och 1 (exklusive).

Math.random();

Mellan 0-10

Math.floor(Math.random()*11)

Random värde från array med JavaScript

rand = myArray[Math.floor(Math.random() * myArray.length)];

Random plus eller minus med JavaScript

(Math.random() - 0.5) * 2

Random färg med JavaScript

document.body.style.background = '#' + (Math.random().toString(16) + "000000").substring(2,8);

Funktion som genererar ett UID med JavaScript

function uuidv4() { return ([1e7]+-1e3+-4e3+-8e3+-1e11).replace(/[018]/g, c => (c ^ crypto.getRandomValues(new Uint8Array(1))[0] & 15 >> c / 4).toString(16) ); }

Funktion för att slumpa ett tal mellan 0 och 10 med PHP

rand(0, 10)

UNIX

/dev/urandom /dev/random FLUKY - ANYTHING COULD HAPPEN

Tjänst

Random forest logotyp

Företag

Randomart för SHA256

Konst

  • Randomart
The riddler från filmen Batman Forever

Externa länkar

iPod Shuffle Ikon med logotyp för randstad Ikon med logotyp för randstad

Kuriosa

Unown

Pokémon

  • Unown