Menade du?

  Ikoner

  Ikoner i färg Ikoner i ritblock Writing Typographic Symbols

  Symbol kallar vi i största allmänhet något som vi uppfattar med våra sinnen (eller upplever i en dröm), men som för en eller flera personer har en flertydig, ofta abstrakt, betydelse och mening utöver att vara sig självt.

  Logotyp för Font Awesome Flagga från Font awesome

  Rekommenderar

  Ikoner för flaggor från famfamfam Flaggor från famfamfam Logotyp för The noun project Logotyp för The noun project

  Tjänster

  Liknande

  Typsnitt

  Teknik

  Material

  fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons|Material+Icons+Outlined">

  Font Awesome

  maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css

  Taggar för HTML

  • <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/apple-touch-icon.png">
  • <link rel="icon" type="image/png" href="/favicon-32x32.png" sizes="32x32">
  • <link rel="icon" type="image/png" href="/favicon-16x16.png" sizes="16x16">
  • <link rel="manifest" href="/manifest.json">
  • <link rel="mask-icon" href="/safari-pinned-tab.svg" color="#2c3e50">
  • <meta name="theme-color" content="#ffffff">

  Attribut och värde som döljer ikoner i HTML för skärmläsare

  aria-hidden="true" Ikoner på MSN Ikoner i touchbar

  Kategorier för emojis i iOS

  En penna Symboler för planeter och stjärntecken Pilgrimsled Fransk lilja Fransk lilja Ankh (☥) CCCP Che Guevara Nazism

  Externa länkar

  JDM Painted icons
  Visa alla namn på ikoner

  People

  • :bowtie:
  • :smile:
  • :simple_smile:
  • :laughing:
  • :blush:
  • :smiley:
  • :relaxed:
  • :smirk:
  • :heart_eyes:
  • :kissing_heart:
  • :kissing_closed_eyes:
  • :flushed:
  • :relieved:
  • :satisfied:
  • :grin:
  • :wink:
  • :stuck_out_tongue_winking_eye:
  • :stuck_out_tongue_closed_eyes:
  • :grinning:
  • :kissing:
  • :kissing_smiling_eyes:
  • :stuck_out_tongue:
  • :sleeping:
  • :worried:
  • :frowning:
  • :anguished:
  • :open_mouth:
  • :grimacing:
  • :confused:
  • :hushed:
  • :expressionless:
  • :unamused:
  • :sweat_smile:
  • :sweat:
  • :disappointed_relieved:
  • :weary:
  • :pensive:
  • :disappointed:
  • :confounded:
  • :fearful:
  • :cold_sweat:
  • :persevere:
  • :cry:
  • :sob:
  • :joy:
  • :astonished:
  • :scream:
  • :neckbeard:
  • :tired_face:
  • :angry:
  • :rage:
  • :triumph:
  • :sleepy:
  • :yum:
  • :mask:
  • :sunglasses:
  • :dizzy_face:
  • :imp:
  • :smiling_imp:
  • :neutral_face:
  • :no_mouth:
  • :innocent:
  • :alien:
  • :yellow_heart:
  • :blue_heart:
  • :purple_heart:
  • :heart:
  • :green_heart:
  • :broken_heart:
  • :heartbeat:
  • :heartpulse:
  • :two_hearts:
  • :revolving_hearts:
  • :cupid:
  • :sparkling_heart:
  • :sparkles:
  • :star:
  • :star2:
  • :dizzy:
  • :boom:
  • :collision:
  • :anger:
  • :exclamation:
  • :question:
  • :grey_exclamation:
  • :grey_question:
  • :zzz:
  • :dash:
  • :sweat_drops:
  • :notes:
  • :musical_note:
  • :fire:
  • :hankey:
  • :poop:
  • :shit:
  • :+1:
  • :thumbsup:
  • :-1:
  • :thumbsdown:
  • :ok_hand:
  • :punch:
  • :facepunch:
  • :fist:
  • :v:
  • :wave:
  • :hand:
  • :raised_hand:
  • :open_hands:
  • :point_up:
  • :point_down:
  • :point_left:
  • :point_right:
  • :raised_hands:
  • :pray:
  • :point_up_2:
  • :clap:
  • :muscle:
  • :metal:
  • :fu:
  • :runner:
  • :running:
  • :couple:
  • :family:
  • :two_men_holding_hands:
  • :two_women_holding_hands:
  • :dancer:
  • :dancers:
  • :ok_woman:
  • :no_good:
  • :information_desk_person:
  • :raising_hand:
  • :bride_with_veil:
  • :person_with_pouting_face:
  • :person_frowning:
  • :bow:
  • :couplekiss:
  • :couple_with_heart:
  • :massage:
  • :haircut:
  • :nail_care:
  • :boy:
  • :girl:
  • :woman:
  • :man:
  • :baby:
  • :older_woman:
  • :older_man:
  • :person_with_blond_hair:
  • :man_with_gua_pi_mao:
  • :man_with_turban:
  • :construction_worker:
  • :cop:
  • :angel:
  • :princess:
  • :smiley_cat:
  • :smile_cat:
  • :heart_eyes_cat:
  • :kissing_cat:
  • :smirk_cat:
  • :scream_cat:
  • :crying_cat_face:
  • :joy_cat:
  • :pouting_cat:
  • :japanese_ogre:
  • :japanese_goblin:
  • :see_no_evil:
  • :hear_no_evil:
  • :speak_no_evil:
  • :guardsman:
  • :skull:
  • :feet:
  • :lips:
  • :kiss:
  • :droplet:
  • :ear:
  • :eyes:
  • :nose:
  • :tongue:
  • :love_letter:
  • :bust_in_silhouette:
  • :busts_in_silhouette:
  • :speech_balloon:
  • :thought_balloon:
  • :feelsgood:
  • :finnadie:
  • :goberserk:
  • :godmode:
  • :hurtrealbad:
  • :rage1:
  • :rage2:
  • :rage3:
  • :rage4:
  • :suspect:
  • :trollface:
  Ikoner på Slack