Cookies

Cookies Browser cookies

Typer

Kategorier

Attribut

 • Domain
 • HostOnly
 • HttpOnly
 • Path
 • SameSite
 • Senaste åtkomst
 • Skapad
 • Storlek
 • Upphör / Max-Age
Local storage

Liknande

Tjänst

Logotyp för OneTrust

Företag

Cookies raderas som standard när webbläsare stängs.

Note: Lax replaced None as the default value in order to ensure that users have reasonably robust defense against some classes of cross-site request forgery (CSRF) attacks.

Header

cookie

Kolla om cookies är aktiverat med JavaScript

navigator.cookieEnabled Testa här

Hämta alla cookies med JavaScript

document.cookie Testa här

Ta bort alla cookies med JavaScript

cookies = document.cookie.split(';'); for (let i = 0; i < cookies.length; i++) { const cookie = cookies[i]; eqPos = cookie.indexOf('='); name = eqPos > -1 ? cookie.substr(0, eqPos) : cookie; document.cookie = name + '=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT'; }

Ta bort en cookie som heter "PHPSESSID" med JavaScript

document.cookie = 'PHPSESSID=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT' document.cookie = 'PHPSESSID=;expires=' + new Date(Date.now()+1000*3600*0).toUTCString()

Ta bort en cookie som heter "PHPSESSID" med JavaScript

document.cookie = 'PHPSESSID=; Path=/; Domain=' + location.host + '; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT; Same-Site=None; Secure' document.cookie = 'PHPSESSID=; Max-Age=0; path=/; domain=' + location.host;

AJAX med cookies i JavaScript

withCredentials = true; xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.open('GET', '/folder/file.extension?query=1&q=2', true); xhr.onloadend = function() { console.log(xhr.response); } xhr.send();

Stäng av alla cookies med JavaScript

document.querySelectorAll('input[type="checkbox"]').forEach(el => el.removeAttribute('checked'))

Sätta cookie med PHP

setcookie('key', serialize($value), time() + 3600);

Hämta cookie med PHP

echo $_COOKIE['key'];

Ta bort cookie med PHP

unset($_COOKIE['key']);

Variabel med PHP

$_SERVER['HTTP_COOKIE']

Skydd

 • Incognito
Logotyp för Cookie clicker

Spel

 • Cookie clicker

Platser

Rättigheter

Logotyp för PTS - Post- och telestyrelsen

Myndighet

Exempel på design för input

Havrekakor

Kuriosa

Externa länkar

Cookiemonster Cookiemonster Cookiemonster Cookiemonster Cookiemonster