Visste du?

 • Att det finns en tagg som handlar om samma saker som denna sidan. Den ser ut såhär

Video

Look at my horse

Rörliga bilder

Förkortningar

 • CC - Closed Captioning
 • HEVC - High Efficiency Video Codec
 • VR - Virtual reality
 • UDO - Ultra Density Optical
 • VCR - Video Cassette Recorder
 • DVR - Digital video recording

 • PAL - Phase Alternating Line
 • SECAM - Séquentiel Couleur à Mémoire
 • NTSC - National Television System(s) Committee

 • VAST - Video Ad Serving Template
 • VPAID - Video Player Ad-Serving Interface Definition

 • WebVTT - Web Video Text Tracks

Typer

Projektorn M8 från Bolex Paillard Projektorn M8 från Bolex Paillard

Kamera

Filändelser

 • .mpeg
 • .mp4
 • .mov

Taggar i HTML

<video> <source>

Attribut i HTML

 • autopictureinpicture
 • autoplay
 • controls
 • loop
 • muted
 • preload
 • playsinline
 • poster
 • src

Visa förhandsvisning för en URL i ett SMS med HTML

<meta property="og:video" content="https://vod.streaming.a2d.tv/guitrailers/comet/39aae63e-3037-4742-b117-c046716470ca.mp4">

Spela video med JavaScript

document.querySelector('video').play()

Pausa video med JavaScript

document.querySelector('video').pause()

Se om video är pausad med JavaScript

document.querySelector('video').paused

Se om video är slut med JavaScript

document.querySelector('video').ended

Aktivera fullscreen för video med JavaScript

document.querySelector('video').requestFullscreen()

Hur man initierar fullscreen för video med JavaScript i SafariiOS

document.querySelector('video').webkitEnterFullscreen();

Ändra tid för video med JavaScript

document.querySelector('video').currentTime = 60*5 Logotyp för FFmpeg

Ladda ned en video med ffmpeg i UNIX

ffmpeg -y -loglevel verbose -i "<file>.m3u8" -c copy -f mpegts <file>.mp4 Logotyp för OBS - Open Broadcaster Software Logotyp för Quicktime Logotyp för VLC - VideoLAN Client Logotyp för Final Cut

Program

Ikon med logotyp för VLC - Ikon med logotyp för Vine

Applikationer

Logotyp för Amazon Prime Logotyp för Amazon Prime Logotyp för Amazon Prime Logotyp för Netflix Logotyp för voddler Logotyp för HBO - Home Box Office

Tjänster

Tim Burton

Kända personer

Logotyp för YouTube Logotyp för Skype Google Duo Logotyp för Facetime

Sociala medier

Företag som erbjuder tjänster för videosamtal

Storföretag som håller på med film

Logotyp för VIDEOTECH

Företag

iPod Video

Medium

Projektorn M8 från Bolex Paillard Projektorn M8 från Bolex Paillard

Enheter

Logotyp för IMDb Logotyp för Piratebay

Sociala medier

Logotyp för WebRTC

Kuriosa

Big buck bunny

Externa länkar

Logotyp för NVIDIA Karta över Uruguay och Montevideo Fil:Big Buck Bunny Trailer 400p.ogv Spela upp media