Menade du?

  Text

  Text på latin

  Specialtecken

  Förkortningar

  Sida 643 på Text-TV

  Typer

  Gradient på texten hello

  Exempel på formatering

  • Fet text
  • Kursiv text
  • Understruken text
  • Överstruken text
  • Genomstruken text
  • Nedsänkt text
  • Upphöjd text

  Ordspråklatin

  Orden flyger det skrivna består

  Latin

  Verba volant, scripta manent
  Logotyp för FA - Font Awesome

  Namn och kodpunkt för ikoner från Font Awesome 4.7.0 (den sista versionen som var helt gratis)

  • fa-paragraph
  • fa-font
  Notepad logotyp Textredigerare Open office logotyp Libre office logotyp Microsoft Office Word logotyp Logotyp för Sublime

  Program

  • Notepad
  • Word
  • Textredigerare

  • Libre office
  • Open office

  • Sublime text

  Filändelser

  Problem

  • Skrivkramp
  Exempel på hur en text upplevs upplevs för någon med dyslexi

  Sjukdom

  Wall of text

  Fenomen

  • Wall of text

  Sätt header för text med PHP

  header('Content-Type: text/plain');

  Kod i HTML

  <input type="text">

  Taggar för HTML

  Attribut för att inte granska stavning i HTML

  spellcheck

  Attribut för att inte föreslå ord i HTML

  autocomplete

  Regler i CSS

  • text-rendering

  Ta bort stöd för att markera text med CSS

  user-select: none;

  Regler för CSS

  -webkit-text-size-adjust: none | auto

  Sätt text med Javascript

  .innerText;

  Stora bokstäver i Javascript

  .toUpperCase(); Testa här

  Små bokstäver i Javascript

  .toLowerCase(); Testa här

  Stora och små bokstäver i PHP

  text[0].toUpperCase() + text.substring(1).toLowerCase(); Testa här

  Stora och små bokstäver för varje ord i PHP

  text.split(' ').map(function(el) {return el[0].toUpperCase() + el.substring(1).toLowerCase();}).join(' '); Testa här

  Stora bokstäver i PHP

  strtoupper();

  Små bokstäver i PHP

  strtolower(); World of Goo

  Medier

  Lorem ipsum

  Standard för test

  I shot the Serif

  Stil

  Alduslöv (❦)

  Rekommenderat

  Logotyp för textalk (⋮) Logotyp för SYSTEMTEXT

  Företag

  Kända personer

  Externa länkar

  Supertext logotyp

  Chatt

  Snabbkommandon

  • ⌘ZÅngra
  • ⇧⌘ZGör om
  • ⌘XKlipp ut
  • ⌘CKopiera
  • ⌘VKlistra in
  • Ta bort
  • ⌘AMarkera allt