Gå till slutet

Text

Text på latin

Specialtecken

Förkortningar

 • LTR - left-to-right
 • RTL - right-to-left
Sida 643 på Text-TV

Typer

Gradient på texten hello

Exempel på formatering

 • Fet text
 • Kursiv text
 • Understruken text
 • Överstruken text
 • Genomstruken text
 • Nedsänkt text
 • Upphöjd text

Ordspråklatin

Orden flyger det skrivna består

Latin

Verba volant, scripta manent
Font awesome logotyp

Namn och kodpunkt för ikoner från Font Awesome 4.7.0 (den sista versionen som var helt gratis)

 • fa-paragraph
 • fa-font
Notepad logotyp Textredigerare Open office logotyp Libre office logotyp Microsoft Office Word logotyp

Program

 • Notepad
 • Word
 • Textredigerare

 • Libre office
 • Open office

Filändelser

Problem

 • Skrivkramp
Exempel på hur en text upplevs upplevs för någon med dyslexi

Sjukdom

Wall of text

Fenomen

 • Wall of text

Sätt header för text med PHP

header('Content-Type: text/plain');

Kod i HTML

<input type="text">

Taggar för HTML

Attribut för att inte granska stavning i HTML

spellcheck

Attribut för att inte föreslå ord i HTML

autocomplete

Regler i CSS

 • text-rendering

Ta bort stöd för att markera text med CSS

user-select: none;

Regler för CSS

-webkit-text-size-adjust: none | auto

Sätt text med Javascript

.innerText;

Stora bokstäver i Javascript

.toLocaleUpperCase();

Små bokstäver i Javascript

.toLocaleLowerCase();

Stora bokstäver i PHP

strtoupper();

Små bokstäver i PHP

strtolower(); World of Goo

Medier

Lorem ipsum

Standard för test

I shot the Serif

Stil

Alduslöv (❦)

Rekommenderat

Externa länkar

Supertext logotyp

Chatt

Snabbkommandon

 • ⌘ZÅngra
 • ⇧⌘ZGör om
 • ⌘XKlipp ut
 • ⌘CKopiera
 • ⌘VKlistra in
 • Ta bort
 • ⌘AMarkera allt
Gå till början