Menade du?

  Text

  Text på latin

  Specialtecken

  Förkortningar

  Sida 643 på Text-TV

  Typer

  Gradient på texten hello

  Exempel på formatering

  • Fet text
  • Kursiv text
  • Understruken text
  • Överstruken text
  • Genomstruken text
  • Nedsänkt text
  • Upphöjd text

  Ordspråklatin

  Orden flyger det skrivna består

  Latin

  Verba volant, scripta manent
  Font awesome logotyp

  Namn och kodpunkt för ikoner från Font Awesome 4.7.0 (den sista versionen som var helt gratis)

  • fa-paragraph
  • fa-font
  Notepad logotyp Textredigerare Open office logotyp Libre office logotyp Microsoft Office Word logotyp Logotyp för Sublime

  Program

  • Notepad
  • Word
  • Textredigerare

  • Libre office
  • Open office

  • Sublime text

  Filändelser

  Problem

  • Skrivkramp
  Exempel på hur en text upplevs upplevs för någon med dyslexi

  Sjukdom

  Wall of text

  Fenomen

  • Wall of text

  Sätt header för text med PHP

  header('Content-Type: text/plain');

  Kod i HTML

  <input type="text">

  Taggar för HTML

  Attribut för att inte granska stavning i HTML

  spellcheck

  Attribut för att inte föreslå ord i HTML

  autocomplete

  Regler i CSS

  • text-rendering

  Ta bort stöd för att markera text med CSS

  user-select: none;

  Regler för CSS

  -webkit-text-size-adjust: none | auto

  Sätt text med Javascript

  .innerText;

  Stora bokstäver i Javascript

  .toUpperCase(); Testa här

  Små bokstäver i Javascript

  .toLowerCase(); Testa här

  Stora och små bokstäver i PHP

  text[0].toUpperCase() + text.substring(1).toLowerCase(); Testa här

  Stora och små bokstäver för varje ord i PHP

  text.split(' ').map(function(el) {return el[0].toUpperCase() + el.substring(1).toLowerCase();}).join(' '); Testa här

  Stora bokstäver i PHP

  strtoupper();

  Små bokstäver i PHP

  strtolower(); World of Goo

  Medier

  Lorem ipsum

  Standard för test

  I shot the Serif

  Stil

  Alduslöv (❦)

  Rekommenderat

  Logotyp för textalk (⋮)

  Företag

  Kända personer

  Externa länkar

  Supertext logotyp

  Chatt

  Snabbkommandon

  • ⌘ZÅngra
  • ⇧⌘ZGör om
  • ⌘XKlipp ut
  • ⌘CKopiera
  • ⌘VKlistra in
  • Ta bort
  • ⌘AMarkera allt