Grammatik

Närbild på ord i en uppslagen uppslagsbok

Förkortningar

  • TSRO - Tidsadverbial (när), Sättsadverbial (hur), Rumsadverbial (var, vart), Orsaksadverbial (varför)

Omfattar

Satsdelar

  • Subjekt
  • Predikat
  • Ablativ (AB)
  • Ackusativobjekt (AC)
  • Dativobjekt (DO)
  • Predikatsfyllnaf/predikativ
  • Adverbial
  • Attribut

Ordklasser

Företag