Gå till slutet

Listor

Checklist med bock för första raden Bucketlist Bucketlist Bucketlist Bucketlist

Specialtecken

 • °


Font awesome logotyp

Namn och kodpunkt för ikoner från Font Awesome 4.7.0 (den sista versionen som var helt gratis)

 • fa-list
 • fa-list-alt
 • fa-list-ol
 • fa-list-ul
Lisp logotyp

Programmeringsspråk

Inget rödlistat i fiskdisken

Färger

Typer

Förkortningar

 • DL - Definition list
 • OL - Ordered list
 • UL - Unordered list

Taggar för HTML

 • <dl>
 • <ol>
 • <ul>

 • <datalist>

Attribut i HTML

reversed start

Regler för CSS

list-style HTML 5 logotyp Markdown logotyp

Programmeringsspråk

Sluttagg

Utelämnande av tagg

Ett li-element måste ha en starttagg.

Ett li-elements sluttagg kan uteslutas om li elementet omedelbart följs av ett annat li element, eller om det inte finns något mer innehåll i det överordnade elementet.

disc Default value. The marker is a filled circle
armenian The marker is traditional Armenian numbering
circle The marker is a circle
cjk-ideographic The marker is plain ideographic numbers
decimal The marker is a number
decimal-leading-zero The marker is a number with leading zeros (01, 02, 03, etc.)
georgian The marker is traditional Georgian numbering
hebrew The marker is traditional Hebrew numbering
hiragana The marker is traditional Hiragana numbering
hiragana-iroha The marker is traditional Hiragana iroha numbering
katakana The marker is traditional Katakana numbering
katakana-iroha The marker is traditional Katakana iroha numbering
lower-alpha The marker is lower-alpha (a, b, c, d, e, etc.)
lower-greek The marker is lower-greek
lower-latin The marker is lower-latin (a, b, c, d, e, etc.)
lower-roman The marker is lower-roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)
none No marker is shown
square The marker is a square
upper-alpha The marker is upper-alpha (A, B, C, D, E, etc.) 
upper-greek The marker is upper-greek
upper-latin The marker is upper-latin (A, B, C, D, E, etc.)
upper-roman The marker is upper-roman (I, II, III, IV, V, etc.)
initial Sets this property to its default value. Read about initial
Schindler's list

Filmer

 • Schindler's list ()
 • The playlist ()
Wunderlist logotyp Wunderlist logotyp Todoist logotyp Clear logotyp

Applikationer

Papper med text på

Externa länkar

A list apart logotyp Bolist logotyp

Kuriosa

Gå till början