Listor

Checklist med bock för första raden Bucketlist Bucketlist Bucketlist Bucketlist

Specialtecken

 • °


Logotyp för FA - Font Awesome

Namn och kodpunkt för ikoner från Font Awesome 4.7.0 (den sista versionen som var helt gratis)

 • fa-list
 • fa-list-alt
 • fa-list-ol
 • fa-list-ul
Logotyp för Lisp

Programmeringsspråk

Inget rödlistat i fiskdisken

Färger

Typer

Förkortningar

 • SAOL - Svenska Akademiens ordlista
 • ACL - Access Control List

 • DL - Definition list
 • OL - Ordered list
 • UL - Unordered list

Taggar för HTML

 • <dl>
 • <ol>
 • <ul>

 • <datalist>

Attribut i HTML

reversed start

Regler för CSS

list-style Logotyp för HTML 5 Logotyp för MD - Markdown

Programmeringsspråk

Sluttagg

Utelämnande av tagg

Ett li-element måste ha en starttagg.

Ett li-elements sluttagg kan uteslutas om li elementet omedelbart följs av ett annat li element, eller om det inte finns något mer innehåll i det överordnade elementet.

disc Default value. The marker is a filled circle
armenian The marker is traditional Armenian numbering
circle The marker is a circle
cjk-ideographic The marker is plain ideographic numbers
decimal The marker is a number
decimal-leading-zero The marker is a number with leading zeros (01, 02, 03, etc.)
georgian The marker is traditional Georgian numbering
hebrew The marker is traditional Hebrew numbering
hiragana The marker is traditional Hiragana numbering
hiragana-iroha The marker is traditional Hiragana iroha numbering
katakana The marker is traditional Katakana numbering
katakana-iroha The marker is traditional Katakana iroha numbering
lower-alpha The marker is lower-alpha (a, b, c, d, e, etc.)
lower-greek The marker is lower-greek
lower-latin The marker is lower-latin (a, b, c, d, e, etc.)
lower-roman The marker is lower-roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)
none No marker is shown
square The marker is a square
upper-alpha The marker is upper-alpha (A, B, C, D, E, etc.) 
upper-greek The marker is upper-greek
upper-latin The marker is upper-latin (A, B, C, D, E, etc.)
upper-roman The marker is upper-roman (I, II, III, IV, V, etc.)
initial Sets this property to its default value. Read about initial

Lista alla processer med DOS

TASKLIST

Visa en lista med alla installerade program med DOS

WINGET LIST

Visa lista med miljö-variabler i DOS

SET Schindler's list

Filmer

 • Schindler's list ()
 • The playlist ()
Logotyp för Wunderlist Logotyp för Wunderlist Logotyp för Todoist Logotyp för Clear Logotyp för Notion

Applikationer

Papper med text på

Externa länkar

Logotyp för STAR WINE LIST Logotyp för A list apart Logotyp för BOLIST Logotyp för BOLIST

Kuriosa

Bok