Gå till slutet

Visste du?

  • Att det finns en tagg som handlar om samma saker som denna sidan. Den ser ut såhär

Kemi

Exempel på isometri Personlighet

Typer

Emulsion med färg Diffusion

Fenomen

  • Diffusion
Kemikalier Logotyp för IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry Logotyp för IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry

Förkortning

Font awesome logotyp

Namn och kodpunkt för ikoner från Font Awesome 4.7.0 (den sista versionen som var helt gratis)

  • fa-flask
Dragskåp Spatel Automatpipett Mätpipett Pipett Petriskål av glas Petriskål av glas Magnetloppa

Produkter

Kläder

  • Labbrock

Glasögon

  • Labbglasögon

Specialtecken

  • Δ
  • ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉

Några ämnen

Logotyp för AGA - Aktiebolaget Gas Accumulator

Företag

Spektrofotometri

Några formler

  • pV = nRT
  • n = m / M
  • c = n / V
Varning för frätande

Kuriosa

Kristaller av blått kopparsulfat Kopparklorid Bägare med luminol Gå till början