Visste du?

 • Att det finns en tagg som handlar om nästan samma saker som denna sidan. Den ser ut såhär

Webbläsare

Stora webbläsare Webbläsare Webbläsare Ihopslagna logotyper för de mest populära webbläsarna Logotyp för Microsoft Edge Logotyp för Firefox Logotyp för Google Chrome Logotyp för Google Chrome Logotyp för Chrome canary Logotyp för Google Chromium Logotyp för Safari Logotyp för Opera Logotyp för Internet explorer Logotyp för Edge Logotyp för Brave Logotyp för Samsung internet Logotyp för UCWeb Logotyp för Epiphany Logotyp för Sleipnir Logotyp för Midori Logotyp för Yandex Logotyp för Yandex Logotyp för Facebook Logotyp för Vivaldi

Största program

Fönster med Lynx Logotyp för Firefox

Rekommenderar

Förkortningar

 • UA - User Agent

Statuskoder från HTTP vid fel hos klienten

 • 400Bad Request
 • 401Unauthorized
 • 402Payment Required
 • 403Forbidden
 • 404Not Found
 • 405Method Not Allowed
 • 406Not Acceptable
 • 407Proxy Authentication Required
 • 408Request Timeout
 • 409Conflict
 • 410Gone
 • 411Length Required
 • 412Precondition Failed
 • 413Request Entity Too Large
 • 414Request-URI Too Long
 • 415Unsupported Media Type
 • 416Requested Range Not Satisfiable
 • 417Expectation Failed
Logotyp för Netscape

Övriga

 • SeaMonkey
 • Fenrir Sleipnir
 • Chromium
 • SRWare Iron
 • Lynx

 • Bowser
 • Nightly
 • Canary
Webbläsare

Vendor prefix

 • moz
 • ms
 • o
 • webkit
http://www.

Inställningar

Historia

 • Webbläsarhistorik
Logotyp för Incognito

Inställningar

Rättigheter i Chrome

 • ImagesImages
 • JavaScriptJavaScript
 • Plug-insPlug-ins
 • Pop-upsPop-ups
 • LocationLocation
 • NotificationsNotifications
 • FullscreenFullscreen
 • Mouse LockMouse Lock
 • MediaMedia
 • Web MIDIWeb MIDI
Konsolens nätverks-flik

Header

user-agent

Hämta information om webbläsare med Javascript

navigator.userAgent Testa här

Visa tillverkare med JavaScript

navigator.vendor Testa här

Hämta information om webbläsare och operativsystem med PHP

$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']

Flagga för att ändra namn på webbläsare i Firefox

general.useragent.override Browser stack logotyp

Tjänster

Externa länkar

Logotyp för HTML 5

Filändelser

Snabbkommandon