Magento

Magento logotyp Magento logotyp Magento logotyp Magento logotyp

Förkortningar

  • SKU - Stock Keeping Unit
  • EAV - Entity-attribute-value

Webbplats

Magento.com

Open Source eCommerce

Inställningar

<DocumentRoot>/app/etc/local.xml

Inloggning

Magnolia logotyp

Företag

Magnolia logotyp

Andra

Ebay logotyp

Externa länkar

Magneto